Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Act now-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ: Η λύση για να γίνουν οι παρεμβάσεις στους οικισμούς εργατικών κατοικιών

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

  1. ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  2. ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ κ. Γ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  3. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  4. ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΡΗΓΑΝΑ)

 

Η ΛΥΣΗ

ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΡΗΓΑΝΑ)

Ή

ΙΔΟΥ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ να κάνει τα απαιτούμενα έργα στις εργατικές κατοικίες

 

Το Δίκτυο Ενεργών Πολιτών «Act now-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ», που έχει ως αντικείμενο την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και προς τούτο έχει δημιουργήσει ειδική Επιστημονική Επιτροπή (αποτελούμενη κυρίως από νομικούς, κοινωνιολόγους  και περιβαλλοντολόγους), παρακολούθησε  την διαφορά – αντιδικία που άνοιξε με ένταση μεταξύ του Δημάρχου Αγρινίου και του Συλλόγου Κατοίκων Ενορίας Αγίου Αντωνίου (Ρηγανά), όταν ο τελευταίος διατύπωσε αίτημα για αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, ασφαλτόστρωση και επιδιόρθωση κάθετων οδών και πεζοδρομίων, βελτίωση των παιδικών χαρών, προσθήκη φρεατίων για τα όμβρια ύδατα και ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

Σήμερα με την παρούσα  το Δίκτυό μας, θέλοντας να συμβάλλει στην επίλυση της άνω προκύψασας διαφοράς, παρεμβαίνει γνωστοποιώντας στον Δήμαρχο Αγρινίου, ο οποίος έσφαλε, προφανώς από κακή ενημέρωση, την εξέλιξη της νομοθεσίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με βάση τις οποίες ο Δήμος μπορεί να εκτελέσει έργα στις εργατικές κατοικίες και συγκεκριμένα: Ο Δήμαρχος Αγρινίου κατά την πρόσφατη (24-2-2021) συνεδρίαση του Δ.Σ επί του θέματος αυτού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «….σύμφωνα με  το ΦΕΚ του 1976, στον γενικό κανονισμό Συνιδιοκτητών των Οικισμών του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) ορίζεται με σαφήνεια ότι οι κοινόχρηστοι χώροι (πράσινο, πλατείες, πεζοδρόμια, οδοί, αίθουσες συγκεντρώσεως, παιδικές χαρές κτλ) των εργατικών κατοικιών ανήκουν στον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (νυν ΟΑΕΔ). Σύμφωνα δε, με το συγκεκριμένο ΦΕΚ, τη μέριμνα για τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων έχει η Γενική Συνέλευση των επιμέρους διαχειριστών των εργατικών κατοικιών. Προκύπτει λοιπόν ότι ο Δήμος Αγρινίου, όπως και όλοι οι   Δήμοι της Χώρας, προχωρά, αποκλειστικά και μόνο, σε παρεμβάσεις συντήρησης από την αυτεπιστασία αν και δεν υποχρεούται καθώς δεν είναι στην αρμοδιότητα του….Δυστυχώς δεν μπορούμε να εντάξουμε έργα εντός των περιοχών αυτών γιατί δεν ανήκουν ιδιοκτησιακά στον Δήμο Αγρινίου…»

Όμως με τον ν. 4430/2016, άρθρο 5 παρ. 2 « οι δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι  που περιβάλλουν ή περικλείονται στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ που δεν ανήκουν στους οικείους κάθε φορά Δήμους,  παραχωρούνται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στους ανωτέρω Δήμους».

Επίσης με την παράγραφο 1 του ανωτέρω νόμου  (ν. 4430/2016) προβλέπεται ότι: «Όταν σε Οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) οικισμών του τέως ΟΕΚ έχουν κατασκευαστεί νόμιμα παιδικές χαρές και οι χώροι στους οποίους βρίσκονται αυτές οι παιδικές χαρές δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα στους οικείους κάθε φορά δήμους, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της σύστασης των καθέτων ιδιοκτησιών στα ως άνω οικοδομικά τετράγωνα, η αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εν λόγω παιδικών χαρών ανατίθεται με το παρόν στους οικείους κάθε φορά δήμους».

Τέλος σύμφωνα  με το άρθρο 38 του ν.4554/2018 «η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 4430/2016 (Α` 205) εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση των ελεύθερων χώρων οικισμών του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και ήδη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που είναι σε κοινή χρήση».

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω αφενός οι δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι  που περιβάλλουν ή περικλείονται στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ/ΟΑΕΔ, που δεν ανήκουν στους οικείους κάθε φορά Δήμους,  παραχωρούνται αυτοδικαίως κατά κυριότητα στους Δήμους σύμφωνα με τον ν.4430/2016, άρθρο 54, παρ.2. και αφετέρου  στους χώρους που δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν  (π.χ. παιδικές χαρές και ελεύθεροι χώροι οικισμών του ΟΕΚ και ήδη ΟΑΕΔ που είναι σε κοινή χρήση), η αρμοδιότητα για τη λειτουργία και συντήρηση τους ανατέθηκε στους οικείους Δήμους.

Συνεπώς με την ενιαία ως άνω ρύθμιση ο Δήμος έχει πλέον αρμοδιότητα για την προστασία,   ανάπλαση, διαμόρφωση και συντήρηση όλων ανεξαιρέτως των ελεύθερων χώρων εντός των οικοδομικών τετραγώνων του τ.ΟΕΚ.

Έτσι παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους, αφενός να ασκήσουν την πολιτική τους προς όφελος των δημοτών τους, αναπλάθοντας τους ελεύθερους χώρους, που μπορούν να δώσουν πνοή σε υποβαθμισμένες εργατικές γειτονιές, και αφετέρου εφόσον το επιθυμούν, να διεκδικήσουν και να επιτύχουν τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, προκειμένου να τύχουν της απαραίτητης συνδρομής και χρηματοδότησης  για την ανάπλασή τους, την ανάδειξη των συνοικιών και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους.

Αγρίνιο, 9/3/2021

Γραφείο τύπου

Του Δικτύου Ενεργών Πολιτών

«Act now-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΡΑ»