Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Τα “Γκαλαπάγκος της Μεσογείου” βρίσκονται ξανά σε κίνδυνο και χρειάζονται τη βοήθειά μας!

Ένα πρωτοφανές έργο που περιλαμβάνει την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (138 ανεμογεννήτριες, δρόμοι, συνοδά έργα κ.ά.) σε 23 νησίδες του Νοτίου Αιγαίου, στον πυρήνα προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, βρίσκεται αυτή τη στιγμή αναρτημένο στον κατάλογο των υποψηφίων «Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος» (Projects of Common Interest-PCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Την ώρα που σε όλον τον πλανήτη, αντίστοιχες νησίδες είναι αυστηρά προστατευόμενες και η μόνη δραστηριότητα που επιτρέπεται είναι η επιστημονική έρευνα, προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη -αν όχι αγανάκτηση- το γεγονός πως διεκδικεί ευρωπαϊκούς πόρους ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί «ιεροσυλία» και «περιβαλλοντικό έγκλημα» από αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς!

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η υποψηφιότητα δεν αφορά 106 ανεμογεννήτριες σε 14 νησίδες, όπως περιλαμβάνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας, αλλά 138 ανεμογεννήτριες σε 23 νησίδες, μια λύση που είχε απορριφθεί με επιχείρημα την αποφυγή πρόκλησης σημαντικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από την ίδια τη ΜΠΕ!

Ο κατάλογος των υποψήφιων PCI έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση που θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 8 Απριλίου 2021 και όλοι εμείς έχουμε τη δύναμη, συμμετέχοντας με τα σχόλιά μας, να εμποδίσουμε την υλοποίηση ενός μη βιώσιμου και καταστρεπτικού έργου που απειλεί ένα από τα πολυτιμότερα καταφύγια για την άγρια ζωή που έχουν απομείνει στη χώρα μας και στον κόσμο!

Μια όαση ζωής σε κίνδυνο!

Η μεγάλη οικολογική σημασία των νησίδων οφείλεται ακριβώς στο ότι είναι δυσπρόσιτες, άνυδρες και άρα αφιλόξενες για ανθρώπους και χερσαία σαρκοφάγα θηλαστικά. Αυτή η απομόνωση τις καθιστά ασφαλή καταφύγια για πλήθος ειδών πουλιών, ερπετών, φυτών και άλλων οργανισμών.

H κατασκευή και λειτουργία Αιολικών Σταθμών και συνοδών έργων, καθώς και η συνεχής ανθρώπινη παρουσία απειλούν άμεσα (με πρόσκρουση, εκτοπισμό, όχληση και καταστροφή ενδιαιτήματος) όλα τα είδη πουλιών για τα οποία οι 14 προστατευόμενες νησίδες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, καθώς και πολλά άλλα σπάνια ή/και απειλούμενα είδη οργανισμών.

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, μαζί με 11 ακόμα Περιβαλλοντικές Οργανώσεις (ANIMA, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, MEDASSET, Greenpeace, WWF Ελλάς) και την Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου συμμετείχαν ήδη -από κοινού- στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταθέτοντας λεπτομερή τεκμηρίωση κατά της ένταξης ως PCI του έργου Southern Aegean Interconnector (Κυκλαδικά Μελτέμια, Eunice Energy Group).

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε; 

Η κινητοποίηση των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων είναι σημαντική, ωστόσο η ενεργή συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στη διαβούλευση θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποτροπή ένταξης του συγκεκριμένου έργου στον κατάλογο των PCI. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε όλοι μαζί να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή!

Γι’ αυτό, καλούμε όλους τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες να στηρίξουν την προσπάθειά μας να σώσουμε ένα από τα τελευταία καταφύγια για τη φύση στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

1. Κατεβάζετε στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας το ήδη συμπληρωμένο αρχείο .xls που έχουμε ετοιμάσει για εσάς.
2. Εισέρχεστε στην πλατφόρμα της διαβούλευσης, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στα σχετικά πεδία και ανεβάζετε το αρχείο .xlsx στο τελευταίο πεδίο της φόρμας (Please upload the file with your contibution here).
3. Πατάτε Submit και η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί!

Κατέβασε το αρχείο .xlsx
Πάρε μέρος στη διαβούλευση!
Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε τη δράση μας
για την προστασία της φύσης & της άγριας ζωής στην Ελλάδα!