Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

Προβολή – Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας

Το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που έχει επικρατήσει στην Ελλάδα είναι αυτό του μαζικού / παραθεριστικού τουρισμού, το οποίο προωθείται μέσω τουριστικών πακέτων και ανταποκρίνεται σε άτομα ποικίλων οικονομικών δυνατοτήτων και προτιμήσεων. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, σημαντικό μέρος των τουριστών αποζητά και επιδιώκει ποικιλία και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ενώ ταυτόχρονα επιθυμεί να ανακαλύψει και να γνωρίσει σε βάθος τον τόπο προορισμού του, πραγματοποιώντας βιωματικές εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες.

1KEPETRI.μακέτα υδρολογικής λεκάνης

Παρά το γεγονός αυτό, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού δεν έχουν σχεδιαστεί και προβληθεί ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία ούτε υπάρχει φορέας για μια συστηματική και μεθοδική προβολή των δυνατοτήτων του Νομού ως «περιοχή πράσινου τουρισμού». Όλες οι ενέργειες προβολής και η παραγωγή πληροφοριακού – προωθητικού υλικού, αφορούν στο μαζικό τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει μικρές προσπάθειες για την ανάπτυξη και προβολή του εναλλακτικού τουρισμού.

το μιτινγκ με τουσ τουριστικους πρακτορες στο κεπετρι

Είναι εμφανής η έλλειψη υλικού προβολής-προώθησης θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού.

Αποτελεί αναγκαιότητα η διοργάνωση εξειδικευμένων ημερίδων, για τη δημιουργία διαδρομών στην ενδοχώρα του νομού, με απώτερο στόχο την ενημέρωση των ξεναγών για τα αξιοθέατα της περιοχής και την προώθηση των διαδρομών αυτών ως τουριστικό προϊόν, στα τουριστικά γραφεία με τα οποία συνεργάζονται.

Μέσω της δράσης επιδιώκεται:

 • η προβολή της ενδοχώρας ως τόπος προορισμού για τουρισμό ποιότητας και τουρισμό υπαίθρου,
 • η στοχευμένη προβολή ειδικών προϊόντων θεματικού τουρισμού (π.χ. ειδικών διαδρομών για τη χλωρίδα και πανίδα, σπηλαιολογικό τουρισμό, εκκλησιαστικό τουρισμό κλπ),
 • η αύξηση του ρεύματος τουριστών της περιοχής (με τουρίστες υψηλής εισοδηματικής τάξης, κατηγορίες τουριστών ειδικών ενδιαφερόντων),
 • η αύξηση της ροής επισκεπτών προς την ενδοχώρα του νομού, που διαμένουν σε ξενοδοχειακές μονάδες της παραλιακής ζώνης (λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς το μαζικό / παραθεριστικό τουρισμό), με τη μορφή οργανωμένων ή μεμονωμένων περιηγήσεων και εκδρομών.

Ενδεικτικές δράσεις είναι:

 • Η δημιουργία έντυπου υλικού, που θα διανέμεται σε εκθέσεις, τουριστικά γραφεία, φορείς, ξενοδοχεία (σε ειδικά stands), μουσεία, και γενικότερα σε χώρους μαζικής προσέλευσης.
 • Η συμμετοχή σε εκθέσεις και ειδικές εκδηλώσεις (συμπόσια, ημερίδες, κλπ.). Στις εκδηλώσεις αυτές θα προβάλλεται κατάλληλα και αποτελεσματικά η Αιτ/νια  και ειδικότερα η ενδοχώρα, ως περιοχή «πράσινου τουρισμού».
 • Η φιλοξενία δημοσιογράφων, τουριστικών πρακτόρων και διαμορφωτών κοινής γνώμης (opinion leader), με στόχο την ένταξη της περιοχής σε προγράμματα θεματικού τουρισμού, καταχωρήσεις σε εξειδικευμένες εκδόσεις, κλπ.
 • Η δημιουργία ιστοσελίδας, για την ηλεκτρονική προβολή της περιοχής (πολιτισμικά στοιχεία, φυσικό περιβάλλον, δυνατότητες διαμονής, εστίασης, εναλλακτικού τουρισμού κλπ).
 • Οι καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα περιοδικά, μεγάλης κυκλοφορίας σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η ένταξη σε ειδικές ιστοσελίδες μεγάλης επισκεψιμότητας.

Ειδικό βάρος θα δοθεί σε παρεμβάσεις που σχετίζονται με:

 • τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού για ειδικές ομάδες πληθυσμού (εκκλησιαστικός, ορειβατικός, σπηλαιολογικός, οινοτουρισμός, τουρισμός για ΑΜΕΑ κ.α.), που θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τη διαμονή τους στην περιοχή με το θέμα / δραστηριότητα που τους ενδιαφέρει,
 • την προβολή των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής, όπως η τοπική διατροφή, η λαϊκή τέχνη, η παράδοση, τα πανηγύρια κλπ.
 • τη χαρτογραφική και περιγραφική αποτύπωση των αγροτικών και βιομηχανικών κτιρίων της περιοχής, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (νερόμυλοι, φάμπρικες –αποθήκες καπνού κλπ), στη λογική της ειδικής διαδρομής.

Για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να διαμορφωθούν και οι επιλέξιμες δαπάνες.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών εντός της περιοχής παρέμβασης, τα οποία σχετίζονται με φυσικούς, ιστορικούς, και πολιτιστικούς πόρους. Αναδεικνύεται έτσι το τοπικό κεφάλαιο και η πολιτισμική κληρονομιά των περιοχών μέσω των πλεονεκτημάτων που υπάρχουν διασφαλίζοντας έτσι μια συνέχεια στις επιχειρούμενες δράσεις του ιδιωτικού αλλά και δημοσίου τομέα, παρουσιάζοντας συνολικά ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο τελικό προϊόν φιλικό σε κάθε χρήστη.

Εντός της περιοχής παρέμβασης υπάρχει πλήθος μνημείων ιστορικού ενδιαφέροντος (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία), περιοχές ειδικού φυσικού κάλλους (δρυμοί και περιοχές NATURA), με έντονο ενδιαφέρον από πλευράς χλωρίδας και πανίδας, περιοχές με πολιτισμική δραστηριότητα, καθώς και χώροι στους οποίους απεικονίζεται η συνέχεια της παράδοσης και ιστορίας των περιοχών, καθώς και των δυνατοτήτων των περιοχών στην παραγωγή υψηλής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων.

1-mail

Επιδιώκεται η «ενοποίηση» περιοχών του ίδιου θεματικού ενδιαφέροντος με στόχο της προστασία των περιοχών και δράσεων που λαμβάνουν χώρα σε αυτές (ιδιωτικές επενδύσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά προϊόντα). Η παραγωγή του υλικού θα ακολουθήσει όλες εκείνες τις σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας, ώστε το υλικό να είναι φιλικό στο χρήστη και αποτελεσματικό σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους.

Μέσω της δράσης επιδιώκεται:

 • Η ανάδειξη και προστασία των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών, συνδεδεμένων με την τοπική κουλτούρα και πολιτισμό Η αύξηση της ζήτησης για παραδοσιακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Η ανάδειξη και διατήρηση περιοχών NATURA στην περιοχή οι οποίες δεν έχουν επαρκώς αναδειχθεί, και συμβολή στη ορθή διαχείριση προστασία και ανάδειξη των περιοχών.
 • Άρση απομόνωσης περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος (φυσιολατρικού, πολιτισμικού, ιστορικού)

Η συμβολή της δράσης στους στόχους του τοπικού προγράμματος αναφέρεται :

 • Στην επίτευξη της περιβαλλοντικής ισορροπίας με την προστασία και ανάδειξη των περιβαλλοντικών – πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής.

Ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με την προώθηση της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων κοντά σε περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (πολιτιστικού, φυσικού, ιστορικού).

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η περιοχή παρέμβασης.

Δικαιούχοι: OTA, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

Η παραπάνω δράση λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις παρακάτω δράσεις:

 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς
 • Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
 • Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της δράσης σχετίζονται με την ανάπτυξη θεματικού χαρακτήρα προωθητικού υλικού στο οποίο ακολουθούνται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι επικοινωνίας (web development, multimedia). Έτσι το τελικό υλικό θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε «θέσεις» ειδικού ενδιαφέροντος (εκθέσεις, Tour agents, κλαδικοί φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό), προωθώντας έτσι τα επιμέρους χαρακτηριστικά – πλεονεκτήματα και λειτουργώντας συμπληρωματικά με το γενικό προωθητικό υλικό του Νομού..

2ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ3ΒΕΡΑΝΤΑ